ธรรมะวันละนิด(๓๑) อันคนชั่ว เห็นความชั่ว ว่าของดี

ปาโปปิ  ปสฺสตี  ภทฺรํ                  อันคนชั่ว เห็นความชั่ว ว่าของดี

ยาว  ปาปํ  น  ปจฺจติ                   ตราบเท่าที่ ความชั่วร้าย ไม่ส่งผล

ยทา  จ  ปจฺจตี  ปาปํ                  แต่เมื่อใด ความชั่วร้าย ให้ผลยล

อถ  ปาปานิ  ปสฺสติ                   เมื่อนั้นคน ชั่วก็เห็น เป็นชั่วจริง. (ธบ.๑๑๙-พธ.แปล)

For the evil-doer all is well,

While the evil ripens not;

But when his evil yields its fruit,

He sees the evil results. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s