ธรรมะวันละนิด(๑๑๒) สาวกของพระโคดม ตื่นชื่นรื่นรมย์ในกาลทุกเมื่อ

สุปฺปพุทฺธํ  ปพุชฺฌนฺติ                 สทา  โคตมสาวกา

เยสํ  ทิวา  จ  รตฺโต  จ                นิจฺจํ  พุทฺธคตา  สติ

สาวกของพระโคดม ตื่นชื่นรื่นรมย์ในกาลทุกเมื่อ

ทั้งวันทั้งคืนกูลเกื้อ มีใจเอื้อเฟื้อเพื่อพุทธานุสติ.(ธบ.๒๙๖)

สุปฺปพุทฺธํ  ปพุชฺฌนฺติ                 สทา  โคตมสาวกา

เยสํ  ทิวา  จ  รตฺโต  จ                นิจฺจํ  ธมฺมคตา  สติ

สาวกของพระโคดม  ตื่นชื่นรื่นรมย์ในกาลทุกเมื่อ

ทั้งวันทั้งคืนกูลเกื้อ มีใจเอื้อเฟื้อเพื่อธัมมานุสติ.(ธบ.๒๙๗)

สุปฺปพุทฺธํ  ปพุชฺฌนฺติ                 สทา  โคตมสาวกา

เยสํ  ทิวา  จ  รตฺโต  จ                นิจฺจํ  สงฺฆคตา  สติ

สาวกของพระโคดม  ตื่นชื่นรื่นรมย์ในกาลทุกเมื่อ

ทั้งวันทั้งคืนกูลเกื้อ มีใจเอื้อเฟื้อเพื่อสังฆานุสติ.(ธบ.๒๙๘)

สุปฺปพุทฺธํ  ปพุชฺฌนฺติ                 สทา  โคตมสาวกา

เยสํ  ทิวา  จ  รตฺโต  จ                นิจฺจํ  กายคตา  สติ

สาวกของพระโคดม  ตื่นชื่นรื่นรมย์ในกาลทุกเมื่อ

ทั้งวันทั้งคืนกูลเกื้อ มีใจเอื้อเฟื้อเพื่อกายคตาสติ.(ธบ.๒๙๙)

สุปฺปพุทฺธํ  ปพุชฺฌนฺติ                สทา  โคตมสาวกา

เยสํ  ทิวา  จ  รตฺโต  จ               อหึสาย  รโต  มโน

สาวกของพระโคดม  ตื่นชื่นรื่นรมย์ในกาลทุกเมื่อ

ทั้งวันทั้งคืนกูลเกื้อ มีใจเอื้อเฟื้อเพื่ออหิงสาธรรม(การไม่เบียดเบียน).(ธบ.๓๐๐)

สุปฺปพุทฺธํ  ปพุชฺฌนฺติ                สทา  โคตมสาวกา

เยสํ  ทิวา  จ  รตฺโต  จ               ภาวนาย  รโต  มโน

สาวกของพระโคดม  ตื่นชื่นรื่นรมย์ในกาลทุกเมื่อ

ทั้งวันทั้งคืนกูลเกื้อ มีใจเอื้อเฟื้อเพื่อเจริญภาวนา.(ธบ.๓๐๑/ พธ.แปล)

Ever well awake                                     are the disciples of Gotama

Who ever day and night                        recollect the Buddha’s virtues.

Ever well awake                                     are the disciples of Gotama

Who ever day and night                        recollect the Dharma’s virtues

Ever well awake                                     are the disciples of Gotama

Who ever day and night                        recollect the Sangha’s virtues

Ever well awake                                     are the disciples of Gotama

Who ever day and night                        recollect the body’s nature

Ever well awake                                     are the disciples of Gotama

Who ever day and night                        takes delight in the harmlessness

Ever well awake                                     are the disciples of Gotama

Who ever day and night                        takes delight in meditation.(เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s