ธรรมะวันละนิด(๑๑๑) สร้างเกาะกำบังตน

อุฏฺฐาเนนปฺปมาเทน                               ด้วยความขยันหมั่นไม่ประมาท

สญฺญเมน  ทเมน  จ                                สำรวมสามารถฝึกหัดอดทน

ทีปํ  กยิราถ  เมธาวี                                ผู้มีปัญญาจึงสร้างเกาะกำบังตน

ยํ  โอโฆ  นาภิกีรติ                                 อันห้วงกิเลสเอ่อล้นท่วมใจไม่ได้. (ธบ.๒๕-พธ.แปล)

By diligence, vigilance,

Restraint and self-mastery,

Let the wise make for himself an island

That no flood can overwhelm. (เครดิตภาษาอังกฤษจากหนังสือพุทธวจนะในธรรมบท – เสฐียรพงษ์ วรรณปก )

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s