ธรรมะวันละนิด(๑๑๐) ประพฤติตบะถ้าขาดปัญญาก็หาบริสุทธิไม่

น  นคฺคจริยา  น  ชฏา  น  ปงฺกา                    เป็นชีเปลือยหรือฤๅษีขี้โคลนรด

นานาสกา  ตณฺฑิลสายิกา  วา                      หรือการอดอาหารบ้าง นอนกลางดิน

รโชชลฺลํ  อุกฺกุฏิกปฺปธานํ                             หรือการคลุกฝุ่นกรัง นั่งกระโหย่งหิน

โสเธนฺติ  มจฺจํ  อวิติณฺณกงฺขํ                        ทำชีวินคนกังขาหาบริสุทธิ์ไม่. (ธบ.๑๔๑-พธ.แปล)

Not nakedness, nor matted hair,

Nor dirt, nor fasting,

Nor lying on the ground,

Nor besmearing oneself with ashes,

Nor squatting on the heels,

Can purify a mortal

Who has not overcome doubts. (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s