ธรรมะวันละนิด(๑๐๙) สิบผลกรรมของคนทำ้ร้ายผู้อื่น (๑/๔ จบ)

อถวาสฺส  อคารานิ                                อนึ่งสิบสุดท้ายบ้านอาคารเขา

อคฺคิ  ฑหติ  ปาวโก                              ไฟก็เผามอดวอดวายไม่แยแส

กายสฺส  เภทา  ทุปฺปญฺโญ                    คนเลวร้ายเมื่อกายแตกดับดวงแด

นิรยํ  โส  อุปปชฺชติ                              เข้าถึงแต่ขุมนรกตกอบาย. (ธบ.๑๔๐-พธ.แปล)

Or his house will be burnt up with fire,

And that unwise one will pass to hell

In the world to come. (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s