ธรรมะวันละนิด(๑๐๘) สิบผลกรรมของคนทำ้ร้ายผู้ื่อื่น (๑/๓ มีต่อ)

ราชโต  วา  อุปสคฺคํ                               หกติดขัดราชการพาลเสียกิจ

อพฺภกฺขานํ  ว  ทารุณํ                             เจ็ดถูกพิษคำกล่าวหาทารุณวุ่น

ปริกฺขยํ  ว  ญาตีนํ                                  แปดญาติมิตรแตกสลายไม่เจือจุน

โภคานํ  ว  ปภงฺคุณํ                               เก้าเงินทุนทรัพย์สมบัติพิบัติแล. (ธบ.๑๓๙-พธ.แปล)

To oppression by the king,

To grave accusation,

To loss of relatives,

To destruction of wealth,

(will he come). (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s