ธรรมะวันละนิด(๑๐๖) สิบผลกรรมของคนทำร้ายผู้อื่น (๑/๑ มีต่อ)

โย  ทณฺเฑน  อทณฺเฑสุ                          ผู้ใดลงทัณฑ์ท่านผู้ไร้ทัณฑ์

อปฺปทุฏฺเฐสุ  ทุสฺสติ                                ทำร้ายท่านผู้มิคิดประทุษร้าย

ทสนฺนมญฺญตรํ  ฐานํ                               ผู้นั้นต้องรับผลสิบสักอย่างใด

ขิปฺปเมว  นิคจฺฉติ                                    พบเคราะห์ใหญ่อย่างเร็วไวไร้ทานทัด.(ธบ.๑๓๗-พธ.แปล)

He who inflicts punishment on those

Who are harmless and who offend no one

Speedily comes to one of these ten states:(เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s