ธรรมะวันละนิด(๑๐๓) คนไม่ประพฤติพรหมจรรย์เมามันหลับ(๑)

อจริตฺวา  พฺรหฺมจริยํ                          คนไม่ประพฤติพรหมจรรย์เมามันหลับ

อลทฺธา  โยพฺพเน  ธนํ                       ไม่หาทรัพย์เมื่อเวลาคราหนุ่มสาว

ชิณฺณโกญฺจาว  ฌายนฺติ                   จะซึมเหมือนนกกระเรียนเกรียนแก่เฒ่า

ขีณมจฺเฉว  ปลฺลเล                            นั่งซบเซาอยู่ในโคลนที่ไร้ปลา. (ธบ.๑๕๕-พธ.แปล)

Having led neither a good life,

Nor acquired riches while young,

They pine away as aged herons

Around a fishless pond. (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s