ธรรมะวันละนิด(๑๐๑) คนโป้ปดจะไม่ทำชั่วอย่างอื่น…เป็นไม่มี

เอกธมฺมมตีตสฺส                                      คนผู้ละเมิดธรรมอันเอกกฎ

มุสาวาทิสฺส  ชนฺตุโน                              คือโป้ปดมดเท็จอยู่เสมอ

วิติณฺณปรโลกสฺส                                   ไม่คำนึงถึงโลกหน้าว่าจักเจอ

นตฺถิ  ปาปํ  อการิยํ                                 จะไม่เผยอทำชั่วร้ายเป็นไม่มี. (ธบ.๑๗๖-พธ.แปล)

By him who breaks the fourth precept,

Who at all time speaks untruth,

Who regards not the world beyond,

There is no evil that cannot be done. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s