ธรรมะวันละนิด(๙๙) คนพ้นมลทิน

ยสฺส  ปาปํ  กตํ  กมฺมํ                               บาปกรรม อันผู้ใด ได้ทำไว้

กุสเลน  ปหียติ                                        แล้วเลิกได้ ด้วยสร้างคุณ บุญกุศล

โสมํ  โลกํ  ปภาเสติ                                ผู้นั้นทำ โลกนี้ ให้โสภณ

อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมา                          ดุจจันทร์พ้น จากเมฆหมอก ออกแสงงาม.(ธบ.๑๗๓-พธ.แปล)

Who by his wholesome deeds

Removes the evil done–

He illumines the world here and now

Like the moon emerging from the cloud. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s