ธรรมะวันละนิด(๙๘) ก็ผู้ใดพลาดพลั้งไปในกาลก่อน

โย  จ  ปุพฺเพ  ปมชฺชิตฺวา                         ก็ผู้ใดพลาดพลั้งไปในกาลก่อน

ปจฺฉา  โส  นปฺปมชฺชติ                            แต่พอตอนหลังกลับใจไม่ผิดผัน

โสมํ  โลกํ  ปภาเสติ                                 ผู้นั้นทำโลกนี้ให้แจ่มใสพลัน

อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมา                           ดุจดวงจันทร์พ้นจากหมอกออกแสงงาม. (ธบ.๑๗๒-พธ.แปล)

Whoso was previously negligent

But afterwards practises vigilance–

Like the moon emerging from the cloud

He illumines the world here and now. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s