ธรรมะวันละนิด(๙๗) หากรู้ว่าตนเองนี้เป็นที่รัก

อตฺตานญฺเจ  ปิยํ  ชญฺญา                       หากรู้ว่าตนเองนี้เป็นที่รัก

รกฺเขยฺย  นํ  สุรกฺขิตํ                                พึงปกปักรักษ์ตนนั้นมั่นเต็มที่

ติณฺณมญฺญตรํ  ยามํ                               ตลอดหนึ่งยามสามวัยไตรชีวี

ปฏิชคฺเคยฺย  ปณฺฑิโต                            บัณฑิตมีหน้าที่รู้ดูแลตน. (ธบ.๑๕๗-พธ.แปล)

If one holds oneself dear,

One should protect oneself well.

During any of the three watches (of life)

The wise should deep vigil. (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s