ธรรมะวันละนิด(๙๖) ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง

ชิฆจฺฉา  ปรมา  โรคา                       ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง

สงฺขารา  ปรมา  ทุกฺขา                     สังขารสิ่งทุกข์หนักตามรักษา

เอตํ  ญตฺวา  ยถาภูตํ                        ผู้รู้ความจริงนั้นหมั่นภาวนา

นิพฺพานํ  ปรมํ  สุขํ                            นิพพานหนาเป็นบรมสุขจริง. (ธบ.๒๐๓-พธ.แปล)

Of all diseases hunger is the greateat,

Of all pains the compounded things,

Knowing this (the wise realize Nibbana)

Which is the bliss supreme. (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s