ธรรมะวันละนิด(๙๕) แม้นผู้ใด ประดับตัว ประพฤติดี

อลงฺกโต  เจปิ  สมํ  จเรยฺย                        แม้นผู้ใด ประดับตัว ประพฤติดี

สนฺโต  ทนฺโต  นิยโต  พฺรหฺมจารี               สงบมี วินัยตรง คงพรหมวิหาร

สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย  ทณฺฑํ                    วางอาวุธ หยุดทำร้าย ทุกสัตว์ปราณ

โส  พฺราหฺมโณ  โส  สมโณ  ส  ภิกฺขุ         ผู้นั้นท่าน คือพราหมณ์,พระ,  สมณะแล.(ธบ.๑๔๒-พธ.แปล)

In whatever he be decked,

If yet he cultivates tranquility of mind,

Is calm, controlled, certain and chaste,

And has ceased to injure all other beings,

He is indeed, a brahmana, a samana, a bhikkhu. (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s