ธรรมะวันละนิด(๙๓) คนตระหนี่ไม่มีทางไปสวรรค์

น  เว  กทริยา  เทวโลกํ  วชนฺติ                         คนตระหนี่ไม่มีทางไปสวรรค์

พาลา  หเว  นปฺปสํสนฺติ  ทานํ                           พาลไม่สรรเสริญทานการปันให้

ธีโร  จ  ทานํ  อนุโมทมาโน                              ส่วนบัณฑิตพลอยโมทนาสาธุไทย

เตเนว  โส  โหติ  สุขี  ปรตฺถ                             เหตุนั้นไซร้ท่านจึงสุขทุกภพภูมิ. (ธบ.๑๗๗-พธ.แปล)

Verily, the misers go not to celestial realms,

Fools do not indeed praise liberality.

The wise, however, rejoice in giving

And thereby become happy hereafter. (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s