ธรรมะวันละนิด(๙๑) บุรุษอาชาไนย หาได้ยาก

ทุลฺลโภ  ปุริสาชญฺโญ                            บุรุษอาชาไนย หาได้ยาก

น  โส  สพฺพตฺถ  ชายติ                            ท่่านไม่หลากสถานะจะเกิดได้

ยตฺถ  โส  ชายตี  ธีโร                              ธีรชนคนเลิศเกิดตระกูลใด

ตํ  กุลํ  สุขเมธติ                                      ตระกูลนั้นย่อมได้สุขสถาพร. (ธบ.๑๙๓-พธ.แปล)

Hard to find is the Man Supreme,

He is not born everywhere.

But where such a wise one is born,

That family thrives happily. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s