ธรรมะวันละนิด(๙๐) พวกเราอยู่สุขสบายดีหนอ (๔)

สุสุขํ  วต  ชีวาม                                   พวกเราอยู่สุขสบายดีหนอ

เยสํ  โน  นตฺถิ  กิญฺจนํ                         ขอไม่มีเลศกิเลสอาลัย

ปีติภกฺขา  ภวิสฺสาม                             จักมีปีิติเป็นอาหารใจ

เทวา  อาภสฺสรา  ยถา                         เหมือนเทพไท้พรหมาอาภัสสร. (ธบ.๒๐๐-พธ.แปล)

Happily indeed do we live–

We that call nothing our own.

Feeders on joy shall we be

Even as the Abhassara gods. (เครดิตภาษาอังกฤษจากหนังสือพุทธวจนะในธรรมบท – เสฐียรพงษ์ วรรณปก )

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s