ธรรมะวันละนิด(๘๙) พวกเราอยู่สุขสบายดีหนอ (๓)

สุสุขํ  วต  ชีวาม              อุสฺสุกฺเกสุ  อนุสฺสุกา      พวกเราอยู่สุขสบายดีหนอ          ขอไม่วุ่นวายเมื่อเขาวุ่นวายใหญ่

อุสฺสุกฺเกสุ  มนุสฺเสสุ        วิหราม  อนุสฺสุกา           ในหมู่มนุษย์ผู้วุ่นวายกายใจ       พวกเราสบายอยู่ไม่วุ่นวายเอย.

                                                                                                                                              (ธบ.๑๙๙-พธ.แปล)

Happily indeed do we live

Not anxious among those anxious men.

Among many anxious men,

Thus we dwell unanxions. (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s