ธรรมะวันละนิด(๘๘) พวกเราอยู่สุขสบายดีหนอ (๒)

สุสุขํ  วต  ชีวาม            อาตุเรสุ  อนาตุรา           พวกเราอยู่สุขสบายดีหนอ          ขอไม่ร้อนรุ่มเมื่อเขาร้อนรุ่มเข็ญ

อาตุเรสุ  มนุสฺเสสุ         วิหราม  อนาตุรา             ในหมู่มนุษย์ผู้ร้อนรุ่มลำเค็ญ       พวกเราอยู่เย็นอย่างไม่ร้อนรุ่มใจ

                                                                                                                                        (ธบ.๑๙๘-พธ.แปล)

Happily indeed do we live

Not yearning among those who yearn.

Among many yearning men,

Thus we dwell unyearning. (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s