ธรรมะวันละนิด(๘๗) พวกเราอยู่สุขสบายดีหนอ (๑)

สุสุขํ  วต  ชีวาม             เวริเนสุ  อเวริโน              พวกเราอยู่สุขสบายดีหนอ             ขอไม่มีเวรเมื่อเขามีเวรกัน

เวริเนสุ  มนุสฺเสสุ           วิหราม  อเวริโน              ในหมู่มนุษย์ผู้จองเวรห้ำหั่น            พวกเรานั้นอยู่อย่างผู้ไม่มีเวร.

                                                                                                                                            (ธบ.๑๙๗-พธ.แปล)

Happily indeed do we live

Unhating among those hating men.

Among many hate-filled men,

Thus we dwell unhating. (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s