ธรรมะวันละนิด(๘๖) สูทั้งหลาย จงมาดูโลกนี้

เอถ  ปสฺสถิมํ  โลกํ                              สูทั้งหลาย จงมาดูโลกนี้

จิตฺตํ  ราชรถูปมํ                                  ที่ตระการตาดุจราชรถหรู

ยตฺถ  พาลา  วิสีทนฺติ                           ที่พวกคนเขลาเมาหมกมุ่นอยู่

นตฺถิ  สงฺโค  วิชานตํ                            แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่. (ธบ.๑๗๑-พธ.แปล)

Come you all and behold this world

Like an ornamented royal chariot,

Wherein the fools are deeply sunk,

But for those who know there is no bond. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s