ธรรมวันละนิด(๘๕) ราชรถอันงดงามยังเก่าแล

ชีรนฺติ  เว  ราชรถา  สุจิตฺตา                     ราชรถอันงดงามยังเก่าแล

อโถ  สรีรมฺปิ  ชรํ  อุเปติ                           จริงแท้แม้ร่างกายย่อมชรา

สตญฺจ  ธมฺโม  น  ชรํ  อุเปติ                     แต่ธรรมะของคนดีมิเสื่อมซา

สนฺโต  หเว  สพฺภิ  ปเวทยนฺติ                    คนดีหนาชอบสนทนากับคนดี. (ธบ.๑๕๑-พธ.แปล)

Splendid  royal  chariots  wear  away,

The  body  too  comes  to  old  age.

But  the  good’s  teaching  knows  not  decay.

Indeed,  the  good  teach  the  good  in  this  way. (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s