ธรรมะวันละนิด(๘๔) วิญญูชน แม้หนหนึ่งครู่หนึ่ง

มุหุตฺตมปิ  เจ  วิญฺญู                         วิญญูชน แม้หนหนึ่งครู่หนึ่ง

ปณฺฑิตํ  ปยิรุปาสติ                           อยู่ใกล้ซึ่งบัณฑิตประสิทธิผล

ขิปฺปํ  ธมฺมํ  วิชานาติ                         พลันเขารู้รสธรรมกำกับตน

ชิวฺหา  สูปรสํ  ยถา                           เปรียบลิ้นคนรู้รสแกงแจ่มแจ้งเอย. (ธบ.๖๕-พธ.แปล)

Though, for a moment only,

An intelligent man associates with a wise man,

Quickly he understands the Dhamma,

As the tougue the flavour of soup. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s