ธรรมะวันละนิด(๘๓) เปรียบประดุจภูผาศิลาใหญ่

เสโล  ยถา  เอกฆโน                       เปรียบประดุจภูผาศิลาใหญ่

วาเตน  น  สมีรติ                             ไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมที่ข่มเหง

เอวํ  นินฺทาปสํสาสุ                         ในนินทาสรรเสริญกันฉันนั้นเอง

น  สมิญฺชนฺติ  ปณฺฑิตา                  บัณฑิตเพ่งไม่ไหวหวั่นมันโลกธรรม. (ธบ.๘๑-พธ.แปล)

Even as a solid rock

Is not shaken by the wind,

So do the wise remain unmoved

By praise or blame. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s