ธรรมะวันละนิด(๘๒) ไม่พึงเป็นคนรกโลก

หีนํ  ธมฺมํ  น  เสเวยฺย                        ไม่พึงส้องเสพซึ่งสิ่งเลวทราม

ปมาเทน  น  สํวเส                            ไม่พึงย่ามใจใช้ชีวิตประมาท

มิจฺฉาทิฏฺฐึ  น  เสเวยฺย                      ไม่พึงเสพติดทิฏฐิวิปลาส

น  สิยา  โลกวฑฺฒโน                        ไม่พึงพลาดผลเกิดเป็นคนรกโลก. (ธบ.๑๖๗-พธ.แปล)

Do not follow  mean things.

Do not live in heedlessness.

Do not embrace false views,

Do not be a ‘world-upholder’. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

น  สิยา  โลกวฑฺฒโน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s