ธรรมะวันละนิด(๘๐) ท่านผู้เป็นเช่นปฐพี ไม่พิโรธ

ปฐวีสโม  โน  วิรุชฺฌติ                        ท่านผู้เป็นเช่นปฐพี ไม่พิโรธ

อินฺทขีลูปโม  ตาทิ  สุพฺพโต                มีความโดดเด่นแน่นหนักดังหลักหิน

รหโทว  อเปตกทฺทโม                        เย็นเช่นสายน้ำใสไร้โคลนดิน

สํสารา  น  ภวนฺติ  ตาทิโน                   ท่านหมดสิ้นสังสารการเวียนวน. (ธบ.๙๕-พธ.แปล)

Like the earth the Worthy One resents not;

Like the chief post is he of a firm mind;

Like an unsullied pool is he of pure conduct;

To sush a one life’s wanderings are no more. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s