ธรรมะวันละนิด(๗๙) เปรียบได้ดังห้วงน้ำใหญ่ไหลลึกเงียบ

ยถาปิ  รหโท  คมฺภีโร                       เปรียบได้ดังห้วงน้ำใหญ่ไหลลึกเงียบ

วิปฺปสนฺโน  อนาวิโล                         ใสเย็นเยียบเรียบไหวไม่ขุ่นหมอง

เอวํ  ธมฺมานิ  สุตฺวาน                        ก็ฉันนั้นเพราะฟังธรรมถูกทำนอง

วิปฺปสีทนฺติ  ปณฺฑิตา                      บัณฑิตผ่องใสสว่างอย่างเยือกเย็น. (ธบ.๘๒-พธ.แปล)

Just as a lake is deep, clear and still

Even so the wise,

On hearing the Dharmma,

Become exceedingly peaceful. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s