ธรรมะวันละนิด(๗๗) จิตใจของท่านนั้นสงบดี

สนฺตํ  ตสฺส  มนํ  โหติ                 จิตใจของท่านนั้นสงบดี

สนฺตา  วาจา  จ  กมฺม  จ             สำรวมวจี กิริยาเสงี่ยม

สมฺมทญฺญา  วิมุตฺตสฺส               นั่นแหละผู้หลุดพ้นเพราะรู้เยี่ยม

อุปสนฺตสฺส  ตาทิโน                   ท่านสงบเสงี่ยม เปี่ยมความมั่นคง. (ธบ.๙๖-พธ.แปล)

Calm is his mind;

Calm is his speech;

Calm is his bodily action;

Who, rightly knowing, is wholly freed,

Perfectly peaceful and equipoised. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s