ธรรมะวันละนิด(๗๖) ผู้ถึงจุดหมาย ไร้เศร้าไร้โศก

คตทฺธิโน  วิโสกสฺส                          ผู้ถึงจุดหมาย ไร้เศร้าไร้โศก

วิปฺปมุตฺตสฺส  สพฺพธิ                        หมดวิปโยคในโลกทั้งผอง

สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส                          ละสิ่งผูกมัดตัดทุกสิ่งปอง

ปริฬาโห  น  วิชฺชติ                         จึงหมดเรื่องข้องร้อนรุ่มกลุ้มใจ. (ธบ.๙๐-พธ.แปล)

For him who has completed his journey,

For him who is wholly free from all,

For him who has destroyed all bonds,

The fever of passion exists not. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s