ธรรมะวันละนิด(๗๔) คนทำกันง่ายสำหรับเรื่องไม่ดี

สุกรานิ  อสาธูนิ                        คนทำกันง่ายสำหรับเรื่องไม่ดี

อตฺตโน  อหิตานิ  จ                   และเรื่องที่ร้ายไม่เกื้อกูลแก่ตน

ยํ  เว  หิตญฺจ  สาธุญฺจ               ส่วนเรื่องใดดีมีประโยชน์เย็นยล

ตํ  เว  ปรมทุกฺกรํ                        เรื่องนั้นฉงนคนทำยากยิ่งจริง. (ธบ.๑๖๓-พธ.แปล)

Easy to do are those karmas

Which are bad and not benefitting oneself.

But those which are good beneficial

Are dificult indeed to be performed. (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s