ธรรมะวันละนิด(๗๓) ทัพพีไม่รู้รสแกง

ยาวชีวมฺปิ  เจ  พาโล                       คนพาล หากแม้นตลอดชีวิต

ปณฺฑิตํ  ปยิรุปาสติ                          จะใกล้ชิดกับบัณฑิตขนาดไหน

น  โส  ธมฺมํ  วิชานาติ                      เขาก็ไม่รู้รสธรรมกำกับใจ

ทพฺพิิ  สูปรสํ  ยถา                            เหมือนทัพพีไม่กำหนดรู้รสแกง.(ธบ.๖๔-พธ.แปล)

Though through all his life

A fool associates with a wise man,

He yel understands not the Dhamma,

As the spoon the flavour of soup. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s