ธรรมะวันละนิด(๗๒) ผู้ใดคุมอินทรีย์ถึงที่สงบ

ยสฺสินฺทฺริยานิ  สมถงฺคตานิ                     ผู้ใดคุมอินทรีย์ถึงที่สงบ

อสฺสา  ยถา  สารถินา  สุทนฺตา               ดุจม้าพบสารถีฝึกดีได้

ปหีนมานสฺส  อนาสวสฺส                        ผู้นั้นสิ้นมานะอาสวภัย

เทวาปิ  ตสฺส  ปิหยนฺติ  ตาทิโน              หนักแน่นใจ แม้เทพไท้ก็ศรัทธา. (ธบ.๙๔-พธ.แปล)

He whose senses are subdued,

Like steeds well-trained by a charioteer;

He who is free from pride and corruption–

Such a steadfast one even the gods hold dear. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s