ธรรมะวันละนิด(๗๑) ฉันมีลูกเท่านี้ ฉันมีทรัพย์เท่านั้น

ปุตฺตามตฺถิ  ธนมตฺถิ                         ฉันมีลูกเท่านี้ ฉันมีทรัพย์เท่านั้น

อิติ  พาโล  วิหญฺญติ                        คนพาลหวั่นวุ่นวายใจอยู่อย่างนี้

อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นตฺถิ                  ความจริงตัวของตัวเองก็ไม่มี

กุโต  ปุตฺตา  กุโต  ธนํ                     จะหาที่ใดไหนมีลูกทรัพย์ตน. (ธบ.๖๒-พธ.แปล)

‘I have sons, I have wealth’;

So thinks the fool and is troubled.

He himself is not his own.

How then are sons, how wealth? (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s