ธรรมะวันละนิด(๖๙) อันคนพาล สำคัญบาป ว่าลาภหวาน

มธุวา  มญฺญตี  พาโล                      อันคนพาล สำคัญบาป ว่าลาภหวาน

ยาว  ปาปํ  น  ปจฺจติ                        ตลอดกาล ที่บาปคง ไม่ส่งผล

ยทา  จ  ปจฺจตี  ปาปํ                       แต่เมื่อใด บาปกรรมนั้น บันดาลดล

อถ  ทุกฺขํ  นิคจฺฉติ                          เมื่อนั้นคน- พาลก็ถึง ซึ่งทุกข์เอย. (ธบ.๖๙-พธ.แปล)

An evill deed seems sweet to the fool

So long as it does not bear fruit;

But when it ripens,

The fool comes to grief. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s