ธรรมะวันละนิด(๖๕) ถ้าท่านทำตัวเงียบให้เรียบสมาน

สเจ  เนเรสิ  อตฺตานํ                   ถ้าท่านทำตัวเงียบให้เรียบสมาน

กํโส  อุปหโต  ยถา                     ดุจกังสดาลเลาะขอบเขียงไร้เสียงโต้

เอส  ปตฺโตสิ  นิพฺพานํ                ท่านย่อมถึงพระนิพพานสุขสันโต

สารมฺโภ  เต  น  วิชฺชติ                การตอบโต้วาทะกันพลันไม่มี. (ธบ.๑๓๔-พธ.แปล)

If you silence yourself

As a broken gong,

You have already attained Nibbana.

No contention will be foud in you. (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s