ธรรมะวันละนิด(๖๗) อันที่จริงบาปกรรมอันเลวร้าย

อถ  ปาปานิ  กมฺมานิ                อันที่จริงบาปกรรมอันเลวร้าย

กรํ  พาโล  น  พุชฺฌติ               คนพาลไซร้ทำลงไปไม่สำนึก

เสหิ  กมฺเมหิ  ทุมฺเมโธ             เพราะบาปกรรมของตนโผล่ คนโง่ตรึก-

อคฺคิทฑฺโฒว  ตปฺปติ              หวนรำลึกก็ร้อนใจดังไฟรน. (ธบ. ๑๓๖-พธ.แปล)

When a fool does wicked deeds,

He does not know their future fruit.

The witless one is tormented by his own deeds

As if being burnt by fire. (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s