ธรรมะวันละนิด(๖๖) เปรียบคนเลี้ยงวัวควายใช้ไม้ไล่

ยถา  ทณฺเฑน  โคปาโล                         เปรียบคนเลี้ยงวัวควายใช้ไม้ไล่

คาโว  ปาเชติ  โคจรํ                               ต้อนโคไปหากินถิ่นอาหาร

เอวํ  ชรา  จ  มจฺจุ  จ                               เช่นกันแลความแก่ทรุดและมัจจุมาร

อายุ° ปาเชนฺติ ปาณินํ                      ก็เผาผลาญอายุสัตว์กำจัดไป.(ธบ.๑๓๕ -พธ.แปล)

As with a staff the  cowherd drives

His cattle out to pasture-ground,

So do old age and death compel

The life of beings (all around). (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s