ธรรมะวันละนิด(๖๐) ไม่ว่าอยู่กลางฟ้าหรือมหาสมุทร (๒)

น  อนฺตลิกฺเข  น  สมุทฺทมชฺเฌ                   ไม่ว่าอยู่กลางฟ้าหรือมหาสมุทร

น  ปพฺพตานํ  วิวรํ  ปวิสฺส                            หรือจะมุดเข้าในตรอกซอกภูเขา

น  วิชฺชตี  โส  ชคติปฺปเทโส                       หาไม่มีที่สักผืนพื้นดินเรา

ยตฺรฏฺฐิตํ  นปฺปสเหยฺย  มจฺจุ                       ที่คนเขลาเข้าพิงแล้วแคล้วคลาดตาย. (ธบ.๑๒๘-พธ.แปล)

Neither in the sky nor in mid-ocean,

Nor in the clefts of the rocks,

Nowhere in the world is found that place

Where abiding one will not be overcome by death. (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s