ธรรมะวันละนิด(๕๔) อย่าดูถูก เหยียดหยาม มองข้ามบุญ

มาวมญฺเญถ  ปุญฺญสฺส                     อย่าดูถูก เหยียดหยาม มองข้ามบุญ

น  มตฺตํ  อาคมิสฺสติ                         ว่าทำคุณ เล็กน้อยผล ดลไม่หนัก

อุทพินฺทุนิปาเตน                             เปรียบดั่งฝน ทีละหยาด หยดเป็นพัก

อุทกุมฺโภปิ  ปูรติ                              หม้อรองจัก เต็มเปี่ยมได้ ไม่คาดคิด

อาปูรติ  ธีำโร  ปุญฺญสฺส                    แม้คนดี ก็เต็มได้ ด้วยบุญกุศล

โถกํ  โถกมฺปิ  อาจินํ                        เมื่ออดทน สั่งสมกรรม ทำสุจริต

                                                       ทีละเล็ก ทีละน้อย วันละนิด

                                                       บุญก็ติด ตรึงตราใจ ผ่องใสจริง. (ธบ.๑๒๒-พธ.แปล)

Despise not merit,

Saying, ‘It will not come to me’;

Drop by drop is the waterpot filled,

Likewise the man, gathering little by little

Fills himself with merit. (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s