ธรรมะวันละนิด(๕๒) หากคนเรา คราวดีหนุน ทำบุญไซร้

ปุญฺญญฺเจ  ปุริโส  กยิรา                    หากคนเรา  คราวดีหนุน ทำบุญไซร้

กยิราเถนํ  ปุนปฺปุนํ                            พึงขวนขวาย  ทำบุญนั้น  กันบ่อยบ่อย

ตมฺหิ  ฉนฺทํ  กยิราถ                           พึงทำความ-  พึงพอใจ  บุญใหญ่น้อย

สุโข  ปุญฺญสฺส  อุจฺจโย                    เพราะการทยอย  สั่งสมบุญ  สุขหนุนนำ. (ธบ.๑๑๘-พธ.แปล)

Should a man perform merit,

Let him do it again and again,

And turn his mind to delight therein;

Blissful  is the piling-up of merit. (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s