ธรรมะวันละนิด(๕๐) พึงขวนขวาย รีบกระทำ ความดีงาม

อภิตฺถเรถ  กลฺยาเณ                         พึงขวนขวาย รีบกระทำ ความดีงาม

ปาปา  จิตฺตํ  นิวารเย                        พึงหักห้าม จิตของตัว จากชั่วร้าย

ทนฺธํ  กรโต  ปุญฺญํ                           เพราะเมื่อทำ  ความดีงาม  ยามช้าไป

ปาปสฺมึ  รมตี  มโน                          ใจจะใฝ่  โน้มเีอียงไป  ในบาปกรรม. (ธบ.๑๑๖-พธ.แปล)

Make haste in doing good,

And check your mind from evil,

Whoso is slow in making merit–

His mind delights is evil. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s