ธรรมะวันละนิด(๔๙) คนดื่มด่ำธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

ธมฺมปีติ  สุขํ  เสติ                            คนดื่มด่ำธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

วิปฺปสนฺเนน  เจตสา                          มีใจไร้ทุกข์สุกใสไม่หมอง

อริยปฺปเวทิเต  ธมฺเม                        ในธรรมะพระอริยะประกาศก้อง

สทา  รมติ ปณฺฑิโต                         บัณฑิตปองปรีดาทุกคราเอย. (ธบ.๗๙-พธ.แปล)

He who imbibes the Dharma

Lives happily with the mind at rest.

The wise man ever delights

In the Dharma revealed by the Noble. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s