ธรรมะวันละนิด(๔๗) เปรียบเสมือนบ้านเรือนมุงบังดี

ยถา  อคารํ  สุจฺฉนฺนํ                        เปรียบเสมือนบ้านเรือนมุงบังดี

วุฏฺฐิ  น สมติวิชฺฌติ                         ฝนไม่มีทางรั่วรดหยดฉันใด

เอวํ  สุภาวิตํ  จิตฺตํ                           ฉันนั้นจิตอันอบรมบ่มนิสัย

ราโค  น  สมติวิชฺฌติ                       ราคะไม่รั่วไหลสิงใจเอย. (ธบ.๑๔-พธ.แปล)

Even as rain gets not into an well-thatched house,

Even so lust penetrates not a well-developed mind. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s