ธรรมะวันละนิด(๔๖) เปรียบเสมือนบ้านเรือนมุงไม่ดี

ยถา  อคารํ  ทุจฺฉนฺนํ                        เปรียบเสมือนบ้านเรือนมุงไม่ดี

วุฏฺฐิ  สมติวิชฺฌติ                             ฝนก็มีทางรั่วรดหยดฉันใด

เอวํ  อภาวิตํ  จิตฺตํ                           ฉันนั้นจิตอันไม่ได้บ่มนิสัย

ราโค  สมติวิชฺฌติ                           ราคะก็รั่วไหลสิงใจแล. (ธบ.๑๓-พธ.แปล)

Even as rain gets into an ill-thatched house,

Even so lust penetrates an undeveloped mind. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s