ธรรมะวันละนิด(๔๓) ไม่พึงคบมิตรชั่ว

น  ภเช  ปาปเก  มิตฺเต                             ไม่พึงคบมิตรชั่ว

น  ภเช  ปุริสาธเม                                    ไม่พึงเกลือกกลั้วคนทุจริต

ภเชถ  มิตฺเต  กลฺยาเณ                            พึงคบหากัลยาณมิตร

ภเชถ  ปุริสุตฺตเม                                     พึงใกล้ชิดคนดี (ธบ.๗๘-พธ.แปล)

Associate not with evil freinds;

Associate not with mean men;

Associate with good freinds;

Associate with noble men. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s