ธรรมะวันละนิด(๔๒) หากเพราะว่าสละสุขเล็กน้อยไซร้

มตฺตาสุขปริจฺจาคา                     หากเพราะว่าสละสุขเล็กน้อยไซร้

ปสฺเส  เจ  วิปุลํ  สุขํ                    แล้วจะได้พบสุขใหญ่ไพบูลย์สันต์

จเช  มตฺตาสุขํ  ธีโร                    บัณฑิตพึงสละสุขเล็กน้อยนั้น

สมฺปสฺสํ  วิปุลํ  สุขํ                      เพื่อจะบรรลุสุขสันต์อันไพบูลย์. (ธบ.๒๙๐-พธ.แปล)

If by giving up a slight happiness

One may behold a greater one,

Let the wise man renounce the lesser,

Having regard to the greater. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s