ธรรมะวันละนิด(๔๒) หากเพราะว่าสละสุขเล็กน้อยไซร้

มตฺตาสุขปริจฺจาคา                     หากเพราะว่าสละสุขเล็กน้อยไซร้

ปสฺเส  เจ  วิปุลํ  สุขํ                    แล้วจะได้พบสุขใหญ่ไพบูลย์สันต์

จเช  มตฺตาสุขํ  ธีโร                    บัณฑิตพึงสละสุขเล็กน้อยนั้น

สมฺปสฺสํ  วิปุลํ  สุขํ                      เพื่อจะบรรลุสุขสันต์อันไพบูลย์. (ธบ.๒๙๐-พธ.แปล)

If by giving up a slight happiness

One may behold a greater one,

Let the wise man renounce the lesser,

Having regard to the greater. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s