ธรรมะวันละนิด(๔๑) การให้ธรรมชำนะทานทุกชนิด

สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ                    การให้ธรรมชำนะทานทุกชนิด

สพฺพรสํ  ธมฺมรโส  ชินาติ                        รสธรรมจับจิตพิชิตรสทุกอย่าง

สพฺพรตึ  ธมฺมรตี  ชินาติ                          ใคร่ธรรมชำนะใคร่อื่นใดทั้งบาง

ตณฺหกฺขโย  สพฺพทุกฺขํ  ชินาติ.                ตัณหาิสิ้นสร่าง ชนะทุกข์ทุกอย่างเอย.

All gifts the gift of Truth excels.

All tastes the taste of Truth excels.

All delights the delight in Truth excels.

All sorrows the end of craving excels. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s