ธรรมะวันละนิด(๔๐) พวกท่านจงใส่ใจความไม่ประมาท

อปฺปมาุทรตา  โหถ                                 พวกท่านจงใส่ใจความไม่ประมาท

สจิตฺตมนุรกฺขถ                                       และสามารถตามรักษาจิตของตน

ทุคฺคา  อุทฺธรถตฺตานํ                             จงถอนตัวจากหล่มกิเลสโคลน

ปงฺเก  สนฺโนว  กุญฺชโร                           เช่นช้างหล่นติดหล่มโถมถีบตัว.(ธบ.๓๒๗-พธ.แปล)

Take delight in heedfulness

And guard well your own minds;

Draw yourselves out of evil ways

Like an elephant sunk in the mire.(เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s