ธรรมะวันละนิด(๓๙) ศีลนำสุขมา ตราบจนชราแก่เฒ่า

สุขํ  ยาว  ชรา  สีลํ                            ศีลนำสุขมา ตราบจนชราแก่เฒ่า

สุขา  สทฺธา  ปติฏฺฐิตา                      ศรัทธามั่นคงเล่า ให้เข้าถึงสุขเช่นกัน

สุโข  ปญฺญาปฏิลาโภ                      การได้ปัญญา นำสุขมาทุกคืนวัน

ปาปานํ  อกรณํ  สุขํ                         ไม่ทำบาปทัณฑ์ บันดาลสุขทุกเมื่อเอย. (ธบ.๓๓๓-พธ.แปล)

Happy is virtue until old age.                  

Happy is faith that firmly stands.

Happy is it to gain insight.

Happy is it to commit no sin. (เครดิตภาษาอังกฤษจากหนังสือพุทธวจนะในธรรมบท – เสฐียรพงษ์ วรรณปก )

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s